Tempak, Avrupa Birliği normlarına uygun ve uluslararası standartlarda ürün ve hizmet vermeyi, “tercih edilen” firma olmayı vizyon olarak benimsemiştir.

 

1- Müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun kaliteli, doğa dostu, düşük maliyetli ürünler üretmek ve bu amaca yönelik araştırma, geliştirme ve yenilikçiliği ön planda tutarak değer yaratmak.
2- Tüm yurtiçi ve yurtdışı yüklemelerimizde müşterilerimizin ihtiyaçlarının ötesinde hizmet sunmaya çalışmak.

3- Çevresel, sosyal ve ekonomik açılardan bugünden daha iyi bir yarın yaratmaya katkıda bulunmak.

4-  Faaliyet gösterdiğimiz her coğrafyada sosyal, politik ve kültürel değerlere saygı göstermek